EMC Silver PartenrСтатус: EMC Silver Partner

Партнер рівня Silver має можливість здійснювати силами компанії поставки, впровадження і підтримку повного спектру продуктів і рішень EMC, а також їх інтеграцію з апаратним і програмним забезпеченням інших виробників.

ukraine.emc.com