Фармацевтика

Фармак

На певному етапі свого розвитку компанія "Фармак" вичерпала можливості традиційної телефонії. У зв'язку з чим керівництвом фармацевтичної компанії було поставлено завдання побудувати сучасну, надійну і універсальну комунікаційну платформу з можливістю масштабування. При цьому, необхідно було виконати міграцію існуючих користувачів не перериваючи функціонування бізнес-процесів компанії.


Оптіма-Фарм

У зв'язку зі збільшенням об'єму інформації і зростаючою потребою в обробці і зберіганні даних системи відеоспостереження однієї з провідних фармацевтичних компаній в Україні СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" знадобилася модернізація серверної інфраструктури. Критичними параметрами виступили: висока швидкість доступу, повна відмовостійкість, а також можливість віддаленого моніторингу і управління системою.