Послуги з міграції в хмарне середовище

Управління мобільними пристроями

Рішення допомагає централізовано здійснювати управління корпоративними додатками і контентом, адмініструвати мобільні пристрої

Налаштування MS Office 365

Компанія SI BIS пропонує створення гібридної інфраструктури на базі публічної хмари MS Office 365, також міграцію і налаштування додатків в хмарі. 

Сервіси в Microsoft Azure

Microsoft Azure - це набір інтегрованих хмарних служб, що підлягає розширенню, для аналізу, обчислення, роботи з базами даних, мобільних рішень, роботи в мережі...